Cenník plynu

logo


+421 911 51 59 59
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo


+421 911 51 59 59
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

skcsendehu

 

Cenník je pravidelne aktualizovaný, vzhľadom k aktuálnym nákupným cenám.


PROPÁN - BUTAN (PB)

    2kg propán - butan (PB)    5,00€ s DPH
    5kg propán - butan (PB)  10,00€ s DPH
 10kg propán - butan (PB)  15,00€ s DPH
 33kg propán - butan (PB)  60.00€ s DPH

 

ČISTÝ ROPÁN (ČP)

    2kg propán (ČP)   -
 
    5kg propán (ČP)  10,00€ s DPH
 10kg propán (ČP)  18,00€ s DPH
 33kg propán (ČP)  55.00€ s DPH

 

TLAKOVÉ FĽAŠE

    2kg tlaková fľaša (obal)  30,00€
s DPH
    5kg tlaková fľaša (obal)  50,00€
s DPH
 10kg tlaková fľaša (obal)  50,00€ s DPH
 33kg tlaková fľaša (obal)  70,00€ s DPH
 tesnenie    0,30€ s DPH


PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKY

Podľa dohody na základe telefonického, osobného pohovoru alebo po zaslaní informácií cez náš objednávnový formulár....


 

Bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s fľašami:

  • Zákaz skladovať fľaše pod úrovňou terénu (napr. v pivničných priestoroch), na schodištiach, povalách a v miestnostiach určených na spanie
  • Fľaše skladovať v stojatej polohe, s uzavretým ventilom a dotiahnutou plastovou maticou
  • Fľaše skladovať tak, aby nebola prekročená povrchová teplota 40 °C
  • Fľaše používať a skladovať v dobre vetraných miestnostiach
  • Tesnosť pripojenia fľaše na rozvod pravidelne kontrolovať čuchom alebo penotvorným roztokom
  • V prípade úniku okamžite uzavrieť fľašový ventil, zabezpečiť vetranie, nepoužívať elektrické spotrebiče a vypínače, nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň. Fľašu premiestniť na dobre vetrané miesto.

Bezpečnostné pravidlá pri obsluhe zásobníka:

Pri spúšťaní zásobníka do prevádzky Vás odborný pracovník oboznámi so základnými bezpečnostnými požiadavkami súvisiacimi s prevádzkou zásobníka.

Na prevádzku zásobníka nie je potrebná trvalá obsluha, iba občasný dohľad, ktorý však odporúčame vykonávať pravidelne a zodpovedne.

Základné bezpečnostné požiadavky:

  • Zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v okolí min. 5 m od zásobníka
  • Zabezpečiť okolie zásobníka pred vstupom nepoučených osôb
  • Neskladovať horľavé materiály v blízkosti zásobníka (min. v priestore vymedzenom oplotením zásobníka alebo 3 m od zásobníka)

 

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas