Aktuality a novinky

logo


+421 911 51 59 59
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

logo


+421 911 51 59 59
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

skcsendehu

 

Protipožiarna bezpečnosť tlakovej stanice pri výstavbe musí byť navrhnutá v zmysle platných predpisov.

 • Fľaše sa umiestňujú na ľahko prístupných miestach. Priestor s fľašami musí byť aspoň priamo vetrateľný.
 • Fľaše, ktoré sú súčasťou batériových tlakových staníc, môžu sa umiestniť iba v prístavbách, prístreškoch alebo samostatných stavbách.
 • Samostatné stavby a prevádzkové stavby tlakovej stanice sa musia na vstupných dverách označiť bezpečnostnými značkami v zhode s platnými predpismi a technickými normami (napríklad značkami zákazu fajčenia, zákazu používania otvoreného ohňa zákazu vstupu nepovolaným osobám do ochranného pásma a pod .)
 • Samostatná stavba LPG skriňa = stavebná konštrukcia musí byť postavená z muriva YTONG (nenosná konštrukcia hrúbky 100 mm) viď. obrázok.  Požiarna odolnosť LPG skrine (JTS) musí spĺňať požiarnu odolnosť minimálne EI 90 minút.
 • Fľaše sa musia vhodným spôsobom zabezpečiť proti pádu. Táto požiadavka je pri falšiach s hmotnosťou náplne do 15 kg splnená stabilným uložením na rovnej podlahe.
 • Fľaše sa musia chrániť proti atmosférickým vplyvom a mechanickému poškodeniu.
 • Povrchová teplota fliaš nesmie prekročiť 40 °C.
 • Fľaše sa musia zaistiť proti zásahu nepovolaných osôb.
 • Okolo ventilov prevádzkových fliaš sa ochranné pásmo nestanovuje ak hmotnosť náplne fľaše je do 15 kg ( podľa bodu 4.2.12 STN 38 6460:2014
 • Požiadavky na umiestnenie a uskladnenie prázdnej fľaše sú rovnaké ako na náhradnú fľašu.
 • Ventil nezapojenej náhradnej alebo prázdnej fľaše sa musí vždy opatriť naskrutkovaným ochranným krytom.

 1. JTS musí byť zabezpečená proti účinkom statickej elektriny. Stanica musí byť pripojená na uzemňovaciu sústavu. Musí byť v zhode s platným technickými normami.
 2. Elektrické zariadenia v miestach s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov musia byť v zhode s platnými technickými normami.
 3. Počet prevádzkovaných fliaš v jednej tlakovej stanici nesmie byť väčší ako 1 kus, do hmotnosti 15 kg.

zdroj: Vladimír Slaninka

KONTAKTNÝ FORMULÁR

check ssl certificate cloudflare status
created by: Marek Sarvas